A Shrink-Comp Europe Kft-t Nagy Noémi 2011-ben alapította a zsugorodás-kompenzáló beton alkalmazásának európai elterjesztésére és a technológia igényelte mérnöki szolgáltatások ellátására. Célunk, hogy biztosítsuk a zsugorodás-kompenzáló beton szakszerű felhasználását.

Shrink-Comp Europe KftLinkedIn profil
Alapítás éve 2011

Központ Budapest, EU

Cégünk, amint neve is jelzi (zsugorodás-kompenzáló, angolul shrinkage-compensating -> Shrink-Comp), a zsugorodás-kompenzáló beton köré szerveződött.

A zsugorodás-kompenzáló beton felhasználása széleskörű az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban. Alkalmazása kiterjed ipari padlók, térburkolatok, híd pályalemezek, födémek, víztározók, szennyvíztisztító műtárgyak, stb. építésére, és lehetővé teszi zsugorodási repedésektől és dilatációktól mentes, tartós, és elenyésző karbantartási igényű vasbeton szerkezetek kivitelezését.

A Shrink-Comp Europe Kft által alkalmazott technológia az USA-ból származik, melyet 2009-től 2011-ig tartó tengerentúli tanulmányozást és európai fejlesztést követően sikeresen adaptáltunk. A beton készítéséhez egy japán precizitással megkonstruált kalcium-szulfoaluminát alapú duzzadó tulajdonságú cement-szerű anyagot, DENKA CSA #20, használunk fel.

A Shrink-Comp Europe Kft a négy évtizedes amerikai és japán tudást és tapasztalatokat ötvözve teszi elérhetővé ezt az Európában egyedülálló technológiát.

Tevékenység

  • Építéstechnológia
  • Betontechnológia
  • Ipari padló tervezés
  • Előzetes laborvizsgálatok
  • Laborfelügyelet
  • Minőség-ellenőrzés
  • Mérnöki felügyelet a kivitelezés során

A zsugorodás-kompenzáló beton nyújtotta előnyök elsősorban azoknál a vasbeton szerkezeteknél hasznosíthatók, ahol használati, tartóssági és gazdasági okokból erősen indokolt a szerkezet repedésmentessége, nevezetesen ipari betonpadlók, kültéri beton burkolatok, híd pályalemezek, mélygarázsok vasbeton födémei, vízzáró szerkezetek, stb..

A Shrink-Comp Europe Kft. az előbb említett szerkezetek megvalósítása során tanácsadóként dolgozik a tervezővel és kivitelezővel, laborvizsgálatokkal meghatározza a zsugorodás-kompenzáló beton összetételét és összeállítja az építés során betartandó beton- és építéstechnológiát. A kivitelezés során labor és mérnöki felügyelet ellátásával biztosítja a technológia pontos követését.

A zsugorodás-kompenzáló beton legkedveltebb alkalmazási területe a hézagmentes ipari betonpadlókhoz való felhasználása. Zsugorodás-kompenzáló betonnal készülő hézagmentes ipari padlókhoz elkészítjük a padló teljes specifikációját, ami tartalmazza a padlóvastagság meghatározását, a beton összetételét, az alépítményre vonatkozó követelményeket, a hézagkiosztást, a jellemző csomópontok kialakítását, a felület egyenletességére vonatkozó követelményeket, stb.; elvégezzük az ipari padló végső sikerét biztosító előzetes laborvizsgálatokat, majd az építés során labor és mérnöki felügyelettel garantáljuk a technológia betartását.

A fentiekből fakadóan a Shrink-Comp Europe Kft jelentős mennyiségű ipari padlókra vonatkozó nemzetközi ismeretet és szakértelmet halmozott fel. A piacon észlelhető kereslet hatására fő magyarországi tevékenységeink közé bekerült az ipari épületek beruházói számára végzett szakértői munka. A műszaki ellenőri gárdával együtt dolgozva tetszőleges technológiával készülő ipari betonpadlók építése során látunk el tanácsadói és minőség-ellenőrzési (építéshelyszíni friss beton vizsgálat, a felület egyenletességének felmérése) feladatokat a készülő ipari padló eredményessége érdekében. Ebben a munkában a Shrink-Comp Europe Kft az Allen Face Europe Kft-vel szoros együttműködésben vesz részt.

Munkatársak, szakértők

Nagy Noémiokleveles építőmérnök
LinkedIn profil

Shrink-Comp alapítója

Nagy Noémi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett mérnöki oklevelet szerkezetépítő szakirányon.

2009-2010-ben részt vett a HAESF ösztöndíj programjában az USA-ban. A Northwestern University Center for Advanced Cement Based Materials anyagvizsgáló laboratóriumában végzett betonkutatást Surendra P. Shah kutatócsoportjában.

2010 őszén hazatérve a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken folytatta pályafutását, ahol betonokat érintő ipari és kutatás-fejlesztési megbízásokon dolgozott. 2011-ben megalapította a Shrink-Comp Europe Kft-t, 2013-ban társalapítóként az Allen Face Europe Kft-t.

Vass Miklósokl. bányamérnök
LinkedIn profil

ügyvezető igazgató

Bányamérnökként a magyarországi mélybányászat aktív működésének ideje alatt dolgozott bányaépítő cégével, döntően speciális, földalatti körülmények között, vasbeton és lőttbeton szerkezeteket épített. Később meghatározó szereplője volt az M4 metro alagutak, kiegészítő műtárgyak vasbeton szerkezeteinek megépítésében.

Több évtizedes kivitelezői és cégvezetői gyakorlatában hidak, közúti és vasúti átereszek, ipari épületek építése szerepelnek. Felelős műszaki vezető.

Szilágyi Katalinokl. építőmérnök, PhD

szakértő

Szilágyi Katalin a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett mérnöki oklevelet szerkezetépítő szakirányon 2005-ben. 2005-2008 között az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken betonnal kapcsolatos kutatás-fejlesztési laboratóriumi, valamint betontechnológiai, helyszíni vizsgálati, és szakértési feladatokban vett részt.

2008-ban ösztöndíjat nyert nappali tagozatos állami doktorandusz képzésre. Doktorjelöltként több TÁMOP projekt résztvevője volt. Doktori kutatásait a Gallus Rehm Alapítvány ösztöndíja, a Nemzeti Kiválóság Program keretében pedig a Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj segítette. 2014-ben szerzett doktori fokozatot. Kutatási területe: beton roncsolásmentes szilárdságbecslése. Doktori kutatásainak témakörében számos hazai és nemzetközi közleménye jelent meg. Több tudományos bizottság tagja. 2014-től betontechnológiai és betonszerkezeti kérdésekkel kapcsolatos tanácsadói és szakértői munkát végez.

Partnerek

Takenaka Europe GmbH ipari padló szakkivitelező

A Takenaka Europe GmbH, a Takenaka Corporation anyavállalat regionális képviselőjeként Európa egyik meghatározó vállalata az intergrált Design&Build, a Construction Managenent valamint a Special Engineering területeken. A cég ipari beton padló tervezési és kivitelezési munkáinál Európa több országában is használja a Shrink-Comp Europe Ltd által nyújtott szolgáltatások szinte teljes körét, kiegészítve azokat az Allen Face Europe Ltd. kínálta síkpontossági mérések és management eszközök adta előnyökkel.

Neuvendis SpA és Denka Germany GmbH beszállítók

A Shrink-Comp technológia kulcsfontosságú eleme a beton kontrollált duzzadása. Egyéb tényezők mellett ezt a megfelelő duzzadó komponens alkalmazásával biztosítjuk. Az általunk használt DENKA CSA#20 duzzadó anyag gyártója a japán DENKA, európai forgalmazója az olasz Neuvendis SpA.

Allen Face Europe Kft az ipari padlók felületi egyenletességének szakértője

A Shrink-Comp hézagmentes padlók felületi egyenletességét az Allen Face Europe által alkalmazott FF/FL rendszerben specifikáljuk, ami a DIN és TR34 által használt módszerekkel összehasonlítva sokkal inkább szolgálja megrendelőink érdekeit.